Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Alle suchen einen richtigen Arzt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Autor: Christian Schmutz, Oorespitzer

Patrick niest und hustet: Lisi, bring mier hüt lieber as Hagebutte- Theeli.

Michel: As waarms Pastis wee emù o nit schlächt.

Franz: Was heschù ùberhoupt, Pädù?

Michel: Epa a de linggi Zeeja Buuchwee.

Patrick: I wiis doch o nit. I ha ki Tokter mee gfùne, fùr mi z ùndersueche.

Hugo: Jaa dùù. As geebi baud kiner Tökter mee ùf ùm Lann.

Franz: Augemiinpraktiker – das sygi haut z weenig attraktiv.

Michel: De Gölä isch o z weenig attraktiv ù glyych schafft ers, a Huuffe CDs z verchùùffe.

Hugo: As git Minischterie ùf der Wäut, di verstaan i niit.

Michel: Dù minsch Myschterie.

Hugo: A jaa, Minischterie sy ja Mässdiener.

Franz: Härggott, Pädù. Dù hesch doch a Flick fort. Wier müesse dier so flingg wy möglich gan a Tokter sueche!

Patrick: Aso iina, wy de Sämi Schmiid het: Dä blüetet ùs de Naasa ù schaffts glyych no, ùs Bùndesraat zrùggzträtte.

Franz: De Blocher isch o scho politisch tot gsyy ù chùnt glyych ùmmi.

Michel: Oder de Feederer: Dä chotzet a Rùndi ù giit näy glyych ga gwine. Merci Tokter!

Hugo: Aber scho bim Matsch drùf het es nüme glängt.

Franz: Dem Fau no besser: Dù bruuchsch a Kuur!

Michel: Jaa, a Wellness-Kuur im Schwarzsee.

Hugo: Oder giisch de im nüe Schwümmbaad z Frybùrg ga bädle – Metau ù Chemikaalie inklusyyv.

Franz: Neei. Bis daas aus fertig isch, da bruuche wier ali scho lang ki Tokter mee.

Meistgelesen

Mehr zum Thema