Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Pooumääu, Mischù! Isch dy Chopf aso schweera?Üüü j

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Pooumääu, Mischù! Isch dy Chopf aso schweera?Üüü jaa, dù bùchùsch de eppa Hornhutt am Chüni vam Abstütze ùf de Henn! Ds Lisi het der sicher no as par Zannstocher fùr d Uugstechle z häbe.Ououououou, lachet nit z lutt – asch z moonerischt na geschter.Was isch loos? Büschù am Sùntig in as SP-Waauföscht drinyy ggloueret?Di eerschti Niderlaag vam FCBasù gfieret?Oder mit dùm Gottschalk am Samschtig am Aabe as Gwett gmacht, wa dù nit hesch chene yyhaute. Näy het der dää mit «Byzeps 50» ùf e Grinn ggää?Neei. Nüüt schlümms. Nùme am Martinsmäärit versùmpfet…Waas, gits dää no?Jùù jaa, aber det cha mù ja nit andersch aus abstüürze. As git ja fasch nùme Baare.Vùr waas? Vùr di Verletzte abztransportiere?Neei, nit settig Baare. Wiisch, dii, wa mù a Huuffe Luttersch bùchùnt.A, de heschù sicher o de Cornu gsee. Dä hiigi am Martinsmäärit o no di lötschte präglete Stüme wöle ga zämelääse fùr iin ù fùr d FDP.Neei! U das CVP-FDP-Gstüürm man i eppa de nüme kööre.Das chùnt itz bys am 10. Dezember nùme no ging schlümmer.Minschù? Das Ganza ligt de üüs i dem Fau sicher no schweer ùf ùm Maage.Asoo wy ds Chüubi-Mönü?Jaa, graad eppa glyych. Emù mit dene Waale gits a wäuts Chüubi.Mit Putschouteleni ù Ggarussell ù soo?Jaa. U näy fyere mer statt de Martins-Chüubi am zweite Sùnntig im November d Bùndesraats-Chüubi am zweite Sùnntig im Dezember.Jawoll! U ùf daas nää mer no as Pastis.Potz Wärchtigshemmli, neei. Mier lieber a Haanebùùrger.

Meistgelesen

Mehr zum Thema