Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Soo? Wienachte ùberstane?Fragg nit so blööds Züüg!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Soo? Wienachte ùberstane?Fragg nit so blööds Züüg! Zeersch Angscht, ass mù nit rächtzytig ali Gscheichlini fündt, näy hinderistopfe, wy wen es nie mee eppis z ässe geebi, ù am Schlùss nüüt andersch weder as schlächts Gwüsse!Wysoo as schlächts Gwüsse? Heschù ùmmi kauterwyys im Outo lutt Musigg glost?Neei, aber ma hiigi nit ds Jùschta gscheicht ù törffi itz maanetewyys nüme ùf d Waag.Lisi, no as Pastis.Aber oni Kalorie, bitte.Wier hii d Wienachtsgscheich scho lang abgschaffet.Würklich? Wy heschù dyni Frou chene ùberrede?Waas ii? Sia hets voorgschlaage. Aber itz sy mer vüu zfrüdener.Aber Mischù. Fùr ass es mit de Frybùrger Würtschaft ùmmi obsi giit, mueschù mee konsumiere ù scheiche. Dù büsch de Tootegrääber va Frybùrg – a jùschta Spörrhaagge!U de dùù, dù Tonderhagù. Hesch sicher d Pitbull-Petition nùme ùnderschrübe, wyl dù wosch, ass ii mys Pudeli de o maau muess abtue.Sägg mer nit no iinisch Tonderhagù, dù Ggalööri!A bitz ùnderùm Wienachtsstress, he Pädeli?Neei, schleet nùch nit d Grine yy!As isch Wienachte, ds Fescht va de Liebi. Heschù köört, Hügù, Liebi ù nit Agressioone.Häb ds Gfrääs, wär isch ächt agressyyv.Ebe schleet nùch haut doch d Grine yy. I chùmen ùch de näächscht Wienachte z Bellechasse ùne cho psueche.Am Platz vom Bischof?Wysoo, isch dää o z Bellechasse?Gsyy.Was het er de verbroche?Nüüt. Är isch nùme ga d Schalewärcher psueche ù mit ne ga plöyderle. Ier chentit anann itz o looslaa ù lieber a bitz plöyderle.Wöla spüut de Bischof ù wöla de Gfangena?Dasch doch glyych. Hùùptsach, ier hiit anann ùmmi gäär.Das wee doch o graad a gueta Voorsatz fùr ds 2006.Guet, yyvùrstane! Wenigschtens eppis, wan i mier cha voornää. Ds berüemt «Hööre z rüüke» bruuchen i mer nit voorznää – das gwaanet mer d SBB outomaatisch ab.

Meistgelesen

Mehr zum Thema